sayfa tasarımı

Sayfa Mizanpajı Nedir?

Mizanpaj, kelime anlamı olarak gazete dergi gibi yayınlarda sayfa düzenidir. Gazetecilikte ve dergi sayfalarında haber kadar önemli bir unsur da okuyucuya hangi mesajın en iyi şekilde nasıl aktarılacağını belirlemektir. Mizanpaj diğer adıyla sayfa düzeni denilen bu çalışma. Yayın organlarının önemini artırabilir yada azaltabilir. Sayfa düzeni veya diğer adıyla sayfa tasarımı Fransızca La mise en page’nin

Devamı