Sayfa Mizanpajı Nedir?

Mizanpaj, kelime anlamı olarak gazete dergi gibi yayınlarda sayfa düzenidir. Gazetecilikte ve dergi sayfalarında haber kadar önemli bir unsur da okuyucuya hangi mesajın en iyi şekilde nasıl aktarılacağını belirlemektir. Mizanpaj diğer adıyla sayfa düzeni denilen bu çalışma. Yayın organlarının önemini artırabilir yada azaltabilir.

Sayfa düzeni veya diğer adıyla sayfa tasarımı Fransızca La mise en page’nin karşılığı olarak dilimize yerleşmiştir. Anlamı sayfa düzeni yada sayfa tasarımı demektir. Elde bulunan yazıların, görsellerin önem sırasına ve okurun ilgisini çekecek şekilde bir yüzeyde düzenlenmesidir.

Sayfa tasarımı kavramı günümüzde önemi yeni anlaşılmaya başlayan bir kavramdır. Şimdiye kadar hemen herkesin anladığını ve yapabileceğini zannettiği bir iş olarak düşünülürken bunun böyle olmadığı zamanla anlaşılmıştır. Günümüzde bir çok gazete ve dergi sayfa tasarımının önemimi kavramış ve bu alanda çalışmak üzere deneyimli sayfa tasarımcıları istihdam ettirmektedir. Bir çok İletişim Fakültesi, Gazetecilik bölümünde de sayfa tasarımı öğrencilere masaüstü yayıncılık dersi altında verilmektedir.

Yorum Gönder.

Facebook Yorumlar