Mesajı İletmenin Yolu Tipografiden Geçer

Tipografi sayfa üzerindeki temel elemanların başında gelir. Tipografi her grafik tasarımcının üzerinde önemle durması gereken bir unsurdur. En yaygın ve vazgeçilmez grafik iletişim unsurlarından biri olan tipografinin birinci işlevi okunmaktır. Mesajımızı iletmek için kullandığımız yazı karakteri okunmuyorsa, mesajı karşı tarafa sağlıklı bir şekilde iletmiyorsa başarısızdır. Bu noktada grafik tasarımcı tipografi dilini iyi tanımak ve kullanmak zorundadır.

Hangi programı veya teknolojiyi kullanırsanız kullanın, ne kadar iyi tasarımlar yaparsanız yapın, mesajınızı karşı taraf anlamıyorsa, bütün emekler boşa gitmiş demektir. Tipografi, grafik tasarımcının elindeki en önemli grafik elemanıdır. Grafik tasarım ile ilgili hemen hemen tüm işlerde tipografinin bir yeri vardır. Bu önemli elemanı iyi bilmek ve tanımak grafik tasarımcıya çok büyük avantajlar sağlar.

Yaptığınız bir afişte, broşürde veya dergi yâda gazete tasarımında kullanılacak yazı karakterinin seçimi başlı başına bir iştir. Burada iyi bir seçim yapmak istiyorsak tipografi kültürünü az da olsa tanımamız gerekir. Her yazı karakteri şüphesiz ki kendi yaratıldığı çağın akımlarını ve görsel dilinin izlerini taşımaktadır. Günümüzde on binlerce yazı karakteri olmasına karşın yine de tipografi tasarımcıları yeni yazı karakterleri üretmektedir. Tasarımcılarda bu karakterleri satın alıp kullanmaktadır.

Yorum Gönder.

Facebook Yorumlar