Fotoğrafta ISO

Fotoğrafta ISO
Bu yazımda fotoğrafta ISO’yu bazı yerlerde ASA olarak geçen terimi anlatmaya çalışacağım.

ISO nedir?
ISO’yu kısaca tanımlayacak olursak en basit tanımla ışığa duyarlılık diyebiliriz. ISO/ASA filmin yâda dijital makinalarda bulunan sensörlerin ışığa duyarlılık derecesini gösteren standartların genel adıdır.
ISO VE ASA’nın açılımı;
ISO International Standards of Organisations
ASA American Standards of Associations

Günümüz dijital makinalarında İstemiş olduğumuz ISO değerinin çok kolay bir şekilde ayarlayabilmekteyiz. ISO ayarı yetersiz ışık ortamlarında bize fotoğraf çekme olanağı sunsa da ISO değeri yükseldikçe fotoğrafta noise (Gürültü) de artmaktadır. Bu nedenle ISO değerinin yeterli ışığın olduğu ortamlarda en düşük seviyede kullanmalıyız. ISO ayarı yaparken seçilen rakamsal ifadeler büyüdükçe sensörün ışığa olan duyarlılığı artacak ve rakamsal değerlerin azalması halinde ise ışığa olan duyarlılık azalacaktır.

ISO Değerleri Nelerdir?
Dijital makinalarda ISO değeri modeline göre 50 ile 102400 arasında değer alabilmektedir.
50, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 3200, 6400, 12,800, 51,200, 102,400
ISO yükseltmenin dezavantajı marka ve modele göre değişiklik göstermekle birlikte ISO 800 den sonra oluşan görüntülerde ( noise-kumlala-parazit) istenmeyen noktacık oluşur. Birçok makinede noise azaltıcı ayarlar makine üzerinde mevcuttur. Hatta çekilmiş fotoğrafın üzerindeki noise silen yazılımlar da vardır.

Ne zaman Yüksek ISO değeri Kullanmalı?
Yüksek ISO ihtiyacı genellikle yüksek estantene ihtiyacı olduğu durumlarda gerekli olmaktadır.
Çekmek istediğiniz konu hareketli ise daha yüksek enstantane değerine ihtiyarcığınız olacak, dolayısıyla daha yüksek ISO kullanmanız gerekecek. Çekmek istediğiniz objeniz ne kadar ışık alıyorsa ona göre ISO değeri belirlemelisiniz. Bazı fotoğraflarda özellikle gürültü (noise) isteyebilirsiniz. Bu durumlarda yüksek ISO değeri kullanılmalı.

Yorum Gönder.

Facebook Yorumlar