Dergi Tasarımında Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

Şüphesiz dergi tasarımı, gazete tasarımına oranla tasarımcıyı daha özgür kılmaktadır. Dergi tasarımında, gazete tasarımında olduğu gibi katı kurallar söz konusu değildir. Her tasarımda olduğu gibi dergi tasarımında da amaç karşı tarafa mesajı en hızlı ve etkili biçimde iletmektir. Dergi mizanpajında görsel güzellik genellikle ön plandadır. Tasarımcı, broşür, katalog tasarımındaki gibi tüm grafik kurallarının özelliklerinden yararlanarak özgür bir tasarım biçimi sergilemektedir. Sayfalar arasındaki uyum yani görsel bir bütünlük yakalamak tasarımcı için çok önemlidir. Dergi tasarımında dikkat etmemiz gereken belli başlı kuralların şu şekilde sıralayabiliriz.

Dergilerde en ideal sayfa formatı 3 sütündür. 4 yada 5 sayfa formatı çok sayıda kelime bölünmesine yol açacaktır. Bu durumda okuma güçlüğüne yol açmaktadır.

Dergide yer alan yazı karakterlerine dikkat edilmelidir. Okuyucunun gözünü yormayan, okumayı zorlaştırmayan yazı karakterleri seçilmelidir.

Gazetede olduğu gibi en çok 3 yazı karakteri kullanılmalıdır.

Dergi metinlerinde 10 punto, spotların ve ara başlıkların 13-14 punto, başlıkların da yer aldıkları sütün genişliğine göre 16-36 punto olması iyi bir denge sağlamaktadır.

Derginin tamamında bütünlüğü sağlamak için grid sistemi kullanılmalı ve Master (Anaşablon) hazırlanmalıdır. Dergi sayfa planları sayfa ilişkisi düşünülerek yan yana bitişik sol ve sağ sayfa olmak üzere iki sayfadan oluşturulmalıdır.

Kaynaklar: Ketenci, Hasan Fehmi. Görsel İletişim ve Grafik Tasarım. İstanbul: Beta Yayınları, 2006

Bayar,Kadir. Adobe Indesign ile Dijital ve Basılı Yayıncılık. İstanbul: Kodlab Yayınları, 2013

Yorum Gönder.

Facebook Yorumlar